Skracovač dlhých odkazov!


Dlhý odkaz:

Skrátený odkaz:

Presmerovanie už užívatelia využili 10041 krát.

Naozaj krátke odkazy

Za adresu skra.cz sa doplnia momentálne 3 znaky. Čím vzniká cool krátka adresa, ktorá je naozaj jednoduchá na zapamätanie.

Trvácnosť

Prevádzkovateľ garantuje stálosť adries po dobu minimálne jeden rok.