Skracovač dlhých odkazov!

Naozaj krátke odkazy

Za adresu skra.cz sa doplnia momentálne 3 znaky. Čím vzniká cool krátka adresa, ktorá je naozaj jednoduchá na zapamätanie.

Trvácnosť

Prevádzkovateľ garantuje stálosť adries po dobu minimálne jeden rok.