Skracovač dlhých odkazov!

Naozaj krátke odkazy

Za adresu skra.cz sa doplnia momentálne 3 znaky. Čím vzniká cool krátka adresa, ktorá je naozaj jednoduchá na zapamätanie.

Trvácnosť

Prevádzkovateľ garantuje stálosť adries po dobu minimálne jeden rok. Samozrejme s pravdepodobnosťou blížiacou sa istote budú tieto adresy smradľavé aj dlho po tejto dobe.

Chrome extension

Najlepšie na našej službe je, že ju mmôžte používať aj bez toho aby ste navštívili našu stránku. Stačí si stiahnuť náš plug-in do Google Chrome!

Stiahnuť