Skracovač dlhých odkazov!


Dlhý odkaz:

Krátky odkaz:

Náš web ludia využili už 3719 krát.

Naozaj krátke odkazy

Za adresu skra.cz sa doplnia momentálne 3 znaky. Čím vzniká cool krátka adresa, ktorá je naozaj jednoduchá na zapamätanie.

Trvácnosť

Prevádzkovateľ garantuje stálosť adries po dobu minimálne jeden rok.

Chrome extension

Najlepšie na našej službe je, že ju mmôžte používať aj bez toho aby ste navštívili našu stránku. Stačí si stiahnuť náš plug-in do Google Chrome!

Stiahnuť